Propozice

Název soutěže:

Veteránem pod Bezděz

Charakter soutěže:

Akce bude připravena jako orientační jízda historických vozidel. Celková délka trasy je asi 90 km vedená regionem Kokořínska. Na trase jsou umístěny jednoduché soutěžní úkoly a samokontrolní body pro pobavení a určení pořadí.

Datum a místo konání:

Sobota 17. 7. 2021,  areál Vrchbělá, Bělá pod Bezdězem

Pořádající organizace:

Infi Design MB s.r.o., Jaurisova 515/4. Praha, 140 00, ICO: 09991166

Organizační výbor:

Petr Zbudil, Jan Teplý, Petr Ondráček, Václav Zbudil, Jakub Fuksa, Jan Špírek, Andrea Kornalíková

Ustanovení:

Soutěž se jede v běžném provozu na otevřených komunikacích. Posádky jsou povinny dodržovat všechna pravidla silničního provozu a pokynů pořadatelů. Řidič musí mít u sebe veškeré doklady potřebné k provozu a řízení vozidla, které musí být v řádném technickém stavu.

Vozidla:

Soutěž je určena pro vozidla do roku 1991. Pořadatel má právo připustit i jiné unikáty či odmítnout dle vlastní úvahy. Počet vozidel je omezen na 100 nově 125.

Orientační časový harmonogram:

8:00 – 10.00 příjezd, registrace a výstava historických vozidel

10:30 start prvního vozidla (po 1 min)

14:00 předpokládaný dojezd prvního vozidla do cíle

15:30 vyhlášení výsledků soutěže

Termín uzávěrky přihlášek: 10. 7. 2021 nebo po vyčerpání kapacity

Startovné:

350,- Kč za vozidlo s řidičem, + 50 Kč každý spolujezdec. V ceně startovného je zahrnuto drobné občerstvení.

Vyhodnocení:

Ceny obdrží 3 nejlepší v kategorii moto a auto.

Komentáře jsou uzavřeny.