Z důvodu plné kapacity byl příjem přihlášek zastaven.